Available courses

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն» առցանց և առերես դասընթացը բաղկացած է 9 հիմնական բաժիններից՝ մոդուլներից. 

  1. Ձեռնարկատիրոջ կերպարը, 
  2. Շուկայի վերլուծություն և շուկայի մասին գիտելիքներ, 
  3. Գաղափարի և հնարավորությունների բացահայտում ու գնահատում, տեսլական, ստեղծագործականություն, 
  4. Շուկայական հատույթի ձեռբերում և փորձարկում, 
  5. Պլանավորում և կառավարում
  6. Աշխատանքն այլոց հետ։ Ձեռնարկության շահակիցների կառավարում: Ոգեշնչելով այլոց։ Հաղորդակցության կառավարում, 
  7. Ֆինանսական և տնտեսական գրագիտություն, 
  8. Գաղափարի իրագործման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, 
  9. Անհատական քոուչինգ

Popular Course Popular Course Popular Course Popular Course Popular Course Popular Course